Viktig informasjon knyttet til frittstående tegningsretter (Warrants) utstedt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i juni 2023

English summary

PLEASE CONFIRM YOUR LOCATION